నవల కరోనావైరస్ (SARS-Cov-2) యాంటిజెన్ రాపిడ్ టెస్ట్ క్యాసెట్ (శుభ్రముపరచు)

b6b7d5018b21077f1950f1bf0d58806