నవల కరోనావైరస్ (SARS-Cov-2) యాంటిజెన్ రాపిడ్ టెస్ట్ పరికరం (లాలాజలం)

872a8ca67e8061ecc40f93b87773e99